glowna

Witamy na stronie internetowej
Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabeli Todorowskiej-Paterek
z siedzibą w Szprotawie.

Komornik Sądowy zajmuje się wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach:

– wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
– wykonywanie innych tytułów wykonawczych,
– sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na żądanie sądu lub prokuratora,
– doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń protestów i zażaleń.

Systemy wdrożone w kancelarii: