OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI 05 lipca 2024r. o godz.10:00 Dzikowice nr 14

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek Kancelaria Komornicza z siedzibą w Szprotawie ul. Odrodzenia 8, 67-300 Szprotawa w oparciu o art. 945 § 2 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

05 lipca 2024r. o godz.10:00

przystąpi do opisu i oszacowania

Nieruchomości zabudowanej, działki gruntu nr 217/1 o pow. 1,1145 ha w skład której wchodzi;
– budynek mieszkalny;
– budynki gospodarcze;
– pastwisko.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Dzikowice nr 14, gmina Szprotawa, powiat żagański, województwo lubuskie.
Dla nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą nr ZG1G/00057004/0 .

Na podstawie art.945 § 2 kpc komornik w z y w a wszystkich uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.