Długie – opis i oszacowanie

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek Kancelaria Komornicza z siedzibą w Szprotawie ul. Odrodzenia 8, 67-300 Szprotawa w oparciu o art. 945 § 2 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

07 czerwca 2024r. o godz.10 :00

przystąpi do opisu i oszacowania

Nieruchomości niezabudowanej – działki o nr 320, o powierzchni 0,78 ha, rodzaj użytku i klasa bonitacyjna RIVa, ŁIII , ŁIV, W-ŁIII , Lzr-ŁV dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1G/00014193/8.
Nieruchomość położona w miejscowości Długie (kod 67-312 Niegosławice) , gmina Szprotawa, powiat żagański, województwo lubuskie.

Dla nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą nr ZG1G/00014193/8.

Na podstawie art.945 § 2 kpc komornik w z y w a wszystkich uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.