Tomaszowo ul. Hangarowa- nieruchomość zabudowana

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek Kancelaria Komornicza z siedzibą w Szprotawie ul. Odrodzenia 8 67-300 Szprotawa w oparciu o art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

08 MAJA 2019r. o godz. 09:00

przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej obejmującej

– prawo własności gruntu działki nr 1136 o powierzchni 4 178 m.kw. oraz prawo własności budynku hangaru. Nieruchomości położona jest w Tomaszowie przy ul.Hangarowej gmina Żagań posiada założoną księgę wieczystą KWnrZG1G/00047210/4 w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu.

08 MAJA 2019r. o godz. 09:20

przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej obejmującej

– prawo własności gruntu działki nr 1137 o powierzchni 4 818 m.kw. oraz prawo własności budynku hangaru. Nieruchomości położona jest w Tomaszowie przy ul.Hangarowej gmina Żagań posiada założoną księgę wieczystą KWnrZG1G/00047208/7 w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu.

08 MAJA 2019r. o godz. 09:40

przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej obejmującej

– prawo własności gruntu działki nr 1139 o powierzchni 4200 m.kw. oraz prawo własności budynku hangaru. Nieruchomości położona jest w Tomaszowie przy ul.Hangarowej gmina Żagań posiada założoną księgę wieczystą KWnrZG1G/00047209/4 w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu.

Na podstawie art.945 § 2 k.p.c. komornik w z y w a uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do w/w nieruchomości i przedmiotów razem z nimi zajętych, aby przed zakończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa .