OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI- Henryków 18b-18c, gmina Szprotawa,

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek Kancelaria Komornicza z siedzibą w Szprotawie ul. Odrodzenia 8 67-300 Szprotawa w oparciu o art. 945 § 2 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 10 KWIETNIA 2019r. o godz.10:00
przystąpi do opisu i oszacowania
Dwóch nieruchomości położonych w miejscowości Henryków 18b-18c, gmina Szprotawa, powiat żagański, województwo lubuskie.
A) Nieruchomości objętej księgą wieczystą nr ZG1G/00045409/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych, w skład której wchodzi:
– prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 260/14 o powierzchni 190 m.kw.,
– prawo własności budynku mieszkalnego

B) Nieruchomości objętej księgą wieczystą nr ZG1G/00047794/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych, w skład której wchodzi:
– prawo użytkowania wieczystego działki nr 260/15 o powierzchni 1.318 m.kw.,
– prawo własności budynku użytkowego,
– prawo użytkowania wieczystego działki nr 260/18 o powierzchni 43 m.kw.
Właścicielem gruntu działek nr 260/14, 260/15 i 260/18 jest Gmina Szprotawa natomiast dłużnicy są użytkownikami wieczystymi w/w gruntów i właścicielami budynków znajdujących się na tych gruntach.
Na podstawie art.945 § 2 k.p.c. komornik w z y w a uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do w/w nieruchomości i przedmiotów razem z nimi zajętych, aby przed zakończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.